Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Aktualności

Budowa linii 400 kV - wrzesień 2019

We wrześniu kontynuowano dalsze prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Budowa linii 400 kV - sierpień 2019

W sierpniu kontynuowano dalsze prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Budowa linii 400 kV - lipiec 2019

W lipcu kontynuowano prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Budowa linii 400 kV - czerwiec 2019

W czerwcu kontynuowano prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Informacja o postępie prac - maj 2019

W maju prowadzono dalsze prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Trwa budowa linii 400 kV

W kwietniu 2019 r. kontynuowano budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Budowa linii 400 kV

W marcu 2019 r. prowadzono dalsze prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Informacja o postępie prac

W lutym 2019 r. w gminach Ruja, Legnickie Pole, Męcinka, Krotoszyce, Złotoryja i Pielgrzymka prowadzono prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

Trwa budowa linii 400 kV

W styczniu 2019 r. kontynuowano budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »

MPZP w gminie Legnickie Pole

Rada Gminy w Legnickim Polu podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa - Czarna.
więcej »
Strona: 1234567
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna