Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Aktualności

Gmina Krotoszyce - prace nad dokumentami planistycznymi

Rada Gminy Krotoszyce podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany SUiKZP oraz przystąpienia do sporządzenia MPZP.
więcej »

Gmina Ruja - prace nad dokumentami planistycznymi

Rada Gminy Ruja podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP.
więcej »

Gmina Lubań - prace nad dokumentami planistycznymi

Rada Gminy Lubań podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP.
więcej »

Prace nad dokumentami planistycznymi - Gmina Nowogrodziec

Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany SUiKZP oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla lokalizacji inwestycji budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna
więcej »

Spotkanie w miejscowości Lubień

W dniu 13 września 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami gminy Legnickie Pole.
więcej »

Prace nad dokumentami planistycznymi - Złotoryja

Rada Gminy Złotoryja podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany SUiKZP oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla lokalizacji inwestycji budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna
więcej »

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Legnickie Pole

Wykonawca inwestycji zaprasza na dodatkowe spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii i pozostałych mieszkańców gminy Legnickie Pole.
więcej »

Prace nad dokumentami planistycznymi - Siekierczyn

Rada Gminy w Siekierczynie podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany SUiKZP oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla lokalizacji inwestycji budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna
więcej »

Prace nad dokumentami planistycznymi - Lwówek Śląski

Rada Miejska w Lwówku Śląskim podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
więcej »

Punkty Informacyjne

We wszystkich Urzędach Gmin, leżących na trasie projektowanej linii 400 kV Mikułowa - Czarna działają Punkty Informacyjne. Zapraszamy.
więcej »
Strona: 1234567
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna