Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Pozwolenia na budowę

Wykonawca budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Czarna uzyskał dwa pozwolenia na budowę. Obejmują one odcinki linii zlokalizowane w gminach Lubań, Nowogrodziec, Lwówek Śląski, Pielgrzymka, Krotoszyce, Męcinka, Legnickie Pole i Ruja.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w grudniu 2018 r.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna