Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Zbliża się termin rozpoczęcia prac budowlanych

W listopadzie br. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z budową linii 400 kV Mikułowa – Czarna na pierwszych stanowiskach słupowych. Przed rozpoczęciem robót przedstawiciele Wykonawcy skontaktują się z właścicielami działek na których prowadzone będą roboty. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie plan prac na danej nieruchomości, uszczegółowiona zostanie trasa dojazdu do miejsca posadowienia słupa oraz omówiony zostanie protokół wejścia na teren.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna