Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Budowa linii 400 kV - lipiec 2019

W lipcu 2019 r. kontynuowano prace związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa - Czarna. Ukończono fundamenty na kolejnych 31 stanowiska słupowych oraz zostały wybudowane kolejne 35 słupów. Kontynuowano też prace w zakresie montażu przewodów fazowych. Do końca lipca  wybudowano łącznie 195 fundamentów i postawiono 164 słupy. Przewody fazowe przeciągnięto na długości około 24 km.

 

 Budowa linii 400 kV Mikułowa - Czarna (lipiec 2019 r.)

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna