Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gminie Lwówek Śląski

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii i pozostałych mieszkańców gminy Lwówek Śląski.

Spotkanie odbędzie się:

20 czerwca br., godz. 17.00 w świetlicy w m. Chmielno (dla obrębów Chmielno, Skorzynice, Skała).

Podczas spotkania przedstawiciele wykonawcy:

- poinformują o inwestycji i przyczynach jej realizacji,
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii,
- omówią wygląd linii,
- przedstawią kwestie formalnoprawne,
- przedstawią propozycje trasy.


Przedstawiciele wykonawcy będą też odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna