Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminie Lubań

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanym przebiegu linii i pozostałych mieszkańców gminy Lubań.

Spotkania odbędą się:

30 maja, godz. 17.00 w świetlicy w m. Radogoszcz - (dla obrębu Radogoszcz)

30 maja, godz. 19.30 w świetlicy w m. Radostów Dolny (dla obrębów Radostów Dolny, Nawojów Śląski oraz Mściszów)

31 maja, godz. 17.00, w świetlicy w m. Pisarzowice (dla obrębu Pisarzowice)

Podczas spotkań przedstawiciele wykonawcy:

- poinformują o inwestycji i przyczynach jej realizacji,
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii,
- omówią wygląd linii,
- przedstawią kwestie formalnoprawne,
- przedstawią propozycje trasy.


Przedstawiciele wykonawcy będą też odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna