Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Wykonawca podpisał umowę z PSE

W dniu 23.10.2015 r. została podpisana umowa na budowę linii 400 kV Mikułowa – Czarna. Zamawiającym są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Wykonawcą jest Konsorcjum w składzie:

- IDS ENERGETYKA Sp. z o.o. (spółka należąca do IDS-BUD S.A.) - Lider
- ENPROM HVL Sp. z o.o. (spółka należąca do ENPROM Sp. z o.o.) - Partner

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna