Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Mikułowa – Czarna

 

Znaczenie inwestycji

Istniejąca linia 400 kV Mikułowa – Czarna została zbudowana w 1963 r. i częściowo zmodernizowana w 1989 r. Była to pierwsza linia w Polsce pracująca na napięciu 400 kV i jednocześnie jedna z ważniejszych linii przesyłowych w kraju. Od jej bezpiecznej i prawidłowej pracy zależą dostawy energii elektrycznej do niemal trzech milionów odbiorców w województwie dolnośląskim, a także do użytkowników w innych regionach Polski korzystających z energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni Turów. Z uwagi na swój wiek, zastosowane konstrukcje, a także wielkość przesyłanej mocy, istniejąca linia wymaga przebudowy.

Budowa linii Mikułowa - Czarna jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ujęta jest również w Wykazie strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, stanowiącym załącznik do Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna